Waarom communiceren?

Bedrijven en organisaties staan ergens voor. Activiteiten worden vandaag-de-dag kernachtig samengevat in een missie. Die missie heeft geen enkele waarde als zij niet wordt uitgedragen.

Bedrijven en organisaties doen ook iets: zij leveren een product of dienst. Voor dat product of die dienst worden afnemers gezocht. Communicatie is een van de belangrijkste aspecten bij het vermarkten van die activiteiten.

Marketing en verkoop zijn tegenwoordig niet meer voldoende. De concurrentiestrijd spitst zich ook toe op de arbeidsmarkt. Een gerichte communicatie, bijvoorbeeld met doel het bereiken van (vrije) publiciteit ter versterking van naamsbekendheid, is dan een belangrijke aanvulling.

Waar bedrijven voor staan en wat zij doen of bieden vertaalt zich ook in een imago, het beeld dat de buitenwereld van ze heeft. Dat beeld is een groot goed. Tegelijkertijd is het kwetsbaar. Schade aan dat beeld, imago- of reputatieschade, is niet zo maar weggepoetst. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.